Ledarskap

Att skapa ömsesidig respekt och förtroende
• förstå individ - kompetens, motivation, drivkraft
• tydliga, realistiska förväntningar
• ge rätt förutsättningar för att individ ska lyckas
• ge förtroende, tillit till individens egen förmåga
• bekräftelser och belöningar

Ledarskap förstå individens förmåga, motivation, drivkraft

Medarbetarskap

Att du och dina kollegor lyckas tillsammans. Medlemmar i gruppen stödjer och har förtroende för varandras kompetenser och engagemang. Gemensamma mål, resurser och en tydlig vision.

Alla har vi vår egen unika kombination av kompetens, vilja och behov som är viktiga för verksamheten

Att leda sig själv

Att ge sig själv förutsättningar att utveckla sin kompetens, nå sin vision. Personlig planering för arbets&liv i närtid och framtid. Hantera tiden med utrymme för allt det oförutsedda. Enkel struktur på dokument både digitalt och på papper... och alla dessa mejl.
Och självdisciplin att göra det som måste göras.

Vi jobbar som bäst där det finns glädje och när vi känner oss omtyckta.

Ledarskap&Hund
Ledarskap är att ge möjlighet att lyckas! Samma tankar använder jag när jag hjälper hundförare. www.ledarskaphund.se